جام جم آنلاين: رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تمدید اعتبار گواهینامه نیاز به امتحان مجدد ندارد، گفت: پس از انقضای تاریخ گواهینامه افراد برای تعویض گواهینامه به پلیس +10 مراجعه کنند. سرهنگ رحیم رمضان آقایی در ...